Studio Seine

Mathenesserdijk 323A, 3026 GC Rotterdam, Netherlands

Studio Seine

Studio Seine is an independent exhibition space for contemporary art in Rotterdam Delfshaven. Studio Seine opened its doors to the public in October 2016 after a thorough renovation. The entrance with double doors refers to the history of the building as a former car garage. The interior also shows this past where the industrial character of the space has been preserved.

John Schot and Linda Seine bought this building as a DIY house from the Municipality of Rotterdam, which they completely renovated and put into use as an exhibition space and the coffee roasting plant of Schot Koffie. As an independent exhibition space, Studio Seine does not use subsidies or other forms of support, which enables them to curate exhibitions in complete freedom, transversely of existing conventions.

There is a growing need among artists for independent exhibition spaces. Artists increasingly express the desire to want more freedom, not necessarily to be represented by a gallery, but to make important decisions themselves. Studio Seine provides and answers this question and need. Artists and curators are free to submit a proposal that can lead to a collaboration. Our primary goal is to form strong exhibitions that show the developments within art. Out of love for art, we started this form of modern patronage.

Studio Seine

Studio Seine is een onafhankelijke tentoonstellingsuimte voor hedendaagse kunst in Rotterdam Delfshaven. In oktober 2016 opende Studio Seine haar deuren voor het publiek na een grondige verbouwing. De entree met dubbele openslaande deuren verwijst naar de historie van het pand als voormalige autogarage. Het interieur laat dit verleden eveneens zichtbaar waar het industriële karakter van de ruimte behouden is gebleven.

John Schot en Linda Seine kochten dit pand als klushuis van de Gemeente Rotterdam dat zij volledig renoveerden en in gebruik namen als tentoonstellingsruimte en de koffiebranderij van Schot Koffie. Als onafhankelijke tentoonstellingsruimte maakt Studio Seine geen gebruik van subsidie noch andere vorm van steun wat hen in staat stelt in volledige vrijheid exposities te cureren, dwars van bestaande conventies.

Onder kunstenaars ontstaat een groeiende behoefte voor onafhankelijke tentoonstellingsruimtes. Kunstenaars spreken steeds vaker de wens uit meer vrijheid te willen, niet per definitie vertegenwoordigd te willen worden door een galerie maar zelf belangrijke beslissingen te willen nemen. Studio Seine voorziet en beantwoordt in deze vraag en behoefte. Het staat kunstenaars en curatoren vrij een voorstel in te dienen wat kan uitmonden in een samenwerking. Ons primaire doel is het vormen van sterke tentoonstellingen die de ontwikkelingen binnen de kunst tonen. Uit liefde voor de kunst is deze vorm van modern mecenaat door ons gestart.

Active or inactive : Active
Country : The Netherlands
City / Town : Rotterdam
Online : Click here
Related Listings