GARAGE NEVEN

Vestbarm 50, 9400 Ninove, Belgium

GARAGE NEVEN is een ruimte waarin kunstwerken zich vertonen aan een publiek.

1 kunstenaar presenteert er werk gedurende 1 weekend.
Het manifesteert zich als een mogelijke try-out. Je komt er kijken naar werk en je kan er spreken met of luisteren naar de kunstenaar, want die zal aanwezig zijn.
GARAGE NEVEN is gegroeid vanuit het project stationsstraat Ninove in september 2015 ( georganiseerd door Voorkamer Lier in samenwerking met de buurtbewoners ), spitst zich toe op beeldende kunst en is een initiatief van liefhebbers Erik Neven en Rik De Boe.

 


 

GARAGE NEVEN is a space in which artworks are displayed to an audience.

1 artist presents work there during 1 weekend. It manifests itself as a possible try-out. You come to look at work and you can talk to or listen to the artist, because he will be present.

GARAGE NEVEN grew from the station street Ninove in September 2015 (organized by Voorkamer Lier in collaboration with local residents), focuses on visual arts and is an initiative of enthusiasts Erik Neven and Rik De Boe.

Active or inactive : Active
Country : Belgium
City / Town : Ninove
Online : Click here
Related Listings